Niektóre z naszych projektów!

Nasze innowacyjne multimedialne systemy szkoleniowe videodidact® i alphadidact® Digital, jako systemy oparte na sprzęcie komputerowym, znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach i branżach.

Ich technicznie autonomiczne i modułowe konstrukcje umożliwiają połączenie praktycznie wszystkich urządzeń do przetwarzania obrazu.

Zapewnia to fakt, że tysiące systemów videodidact® i alphadidact® Digital są używane na całym świecie.


Systemy edukacyjne
Szkoły – Wyższe szkoły - Uniwersytety - Centra szkoleniowe / edukacyjne - Centra edukacji dorosłych - Centra technologiczne

Bankowość i finanse
Banki - Powszechne Kasy Oszczędności - Firmy ubezpieczeniowe - Elektroniczne centra przetwarzania danych (EDPC) - Organy podatkowe / skarbowe – Wyższe uczelnie zarządzania

Sektor biznesowy
Przemysł motoryzacyjny - Przemysł chemiczny / farmaceutyczny - Rozwój oprogramowania - Energetyka – Telekomunikacja - Lotnictwo

Medycyna i badania
Mikroskopy / Laboratoria dentystyczne (szkoły medyczne / dentystyczne) - Sale lekcyjne - Audytoria - Sale wykładowe - Prosektoria

Agencje rządowe
Agencje rządowe / organy rządowe - Organy ścigania - Siły zbrojne - Ambasady

Centra szkoleniowe
CAD / CAM - Kursy językowe - Szkolenia PC - Szkolenia użytkowników